×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

نیروهای ویژه به افرادی گفته‌می‌شود که در آموزش‌های نظامی عمومی و تخصصی، شاخص‌بوده، و در عملیات های خاص، حضور می یابند. این نیروها در قالب تیپ‌های واکنش‌سریع در همه‌ی ارتش‌های دنیا سازمان‌دهی و تجهیز می‌شوند و با توجه به شرایط اقلیمی و وضعیت‌های خاص فرامنطقه‌ای، به صورت راهبردی اجرای عملیات می کنند.تیپ ۶۵ نیروهای ویژه واکنش سریع، مشهور به نوهد (نیروهای ویژه هوابرد) یا تیپ کلاه‌سبزها، از قدیمی‌ترین تیپ‌های ویژه در نیروی زمینی ارتش است.
در این گزارش آشنایی باانواع برف وبهمن شناسی , آشنایی با ابزار جستجو و نجات دربرف ,آشنایی صحیح از میله سونداژ در جستجو و نجات , تیراندازی دربرف بااسکی پرحرکت ,انواع سرمازدگی , نحوه تهیه پناهگاه های برفی , اجرای راهپیمایی بردمتوسط و بررسی وضعیت محیط درشب , شناسایی منطقه کمپ چریکی وایجادکمپ چریکی , آموزش اسکی شامل: آشنایی با لوازم اسکی ونحوه پوشیدن راه رفتن در سطوح صاف وشیب دار شاهد هستیم.